Sygdom

I tilfælde af sygdom

Jeg kan desværre ikke tage imod jeres barn hvis:

  • Der er feber (over 38 gr.)
  • Diarré, pga. smitterisiko
  • Opkast natten eller dagen forinden
  • Utilpas, sløj eller ikke kan følge en normal dag i pasningsordningen
  • Øjenbetændelse
  • Lus
  • Skoldkopper, mæslinger mm., først når der er skorper på sårene, og barnet er feberfrit, må barnet komme i pasningsordning igen

Jeg følger sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis jeres barn bliver syg mens det er i pasningsordning, kontakter jeg jer, og barnet skal hentes hurtigst muligt. 

Barnet holdes hjemme indtil temperaturen er normal, og barnet kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

Hvis jeres barn bliver syg, må I gerne sende en sms allerede om aftenen, eller så snart I er oppe om morgenen.
Giv besked om aftenen dagen før barnet kommer igen.

I kan læse mere om børns sygdom og om hvornår det kan komme i privat pasningsordning på www.sst.dk